[Review Sách]- Biết Từ Chối Chẳng Lo Thua Thiệt a012

Review Sách Biết Từ Chối Chẳng Lo Thua Thiệt

Nếu thuyết phục là một kỹ năng cần thiết trong giao tiếp thì lời từ chối cũng là một nghệ thuật. Sức mạnh của lời từ chối sẽ có tất cả trong cuốn sách “Biết từ chối chẳng lo thua thiệt”.

Read more

[Review sách]- Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão

Cùng Timsachdoc cảm nhận về bài viết Review sách Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão !

Bạn đã từng bị dòng đời xô đẩy chưa?

Nếu có thì không cần thiết phải cảm ơn nỗi đau đó, nhưng hãy dũng cảm đối mặt.

Bời vì ngoài điều đó, bạn không có sự lựa chọn nào khác.

Read more