Nhà Giả Kim – Paulo Coelho | Tìm Sách Đọc

“Chính khả năng rằng giấc mơ có thể biến thành sự thật là thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị.” – Nhà giả kim

Cuốn sách này có thể không giúp bạn về những vấn đề chuyên môn trong việc kinh doanh của bạn, nhưng nó sẽ mang tới cho bạn sự tự tin rằng mình đang tiến đúng hướng.

Read more
%d bloggers like this: