[Sách tóm tắt] – 7 thói quen để thành đạt

7 thói quen để thành đạt – Stephen R. Covey
Tìm sách đọc giới thiệu tới bạn đọc yêu thích đọc sách Chuyên mục mới: Sách tóm tắt; Nơi Tìm sách đọc chia sẻ lại những bài ciết tóm tắt lại nội dung chính của những cuốn sách hay, những cuốn sách nổi tiếng. Để bạn đọc có góc nhìn tổng quát về cuôn sách.

Read more

[Sách tóm tắt] – Amazon.com phát triển thần tốc

Sách tóm tắt: Amazon.com phát triển thần tốc – Robert Spector
Tìm sách đọc giới thiệu tới bạn đọc yêu thích đọc sách Chuyên mục mới: Sách tóm tắt; Nơi Tìm sách đọc chia sẻ lại những bài ciết tóm tắt lại nội dung chính của những cuốn sách hay, những cuốn sách nổi tiếng. Để bạn đọc có góc nhìn tổng quát về cuôn sách.

Read more
%d bloggers like this: