Nghị lực trong cuộc sống ý nghĩa với chúng ta như thế nào?

[update]-Nghị lực trong cuộc sống ý nghĩa với chúng ta như thế nào?

Ai đó đã nói thế này, “cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ ngu dốt lật sách điên cuồng, người khôn ngoan vừa đọc vừa ngẫm nghĩ vì biết chỉ được đọc có một lần”.

Read more