[New]-Đọc sách là khởi đầu của thay đổi

Đọc sách là khởi đầu của thay đổi – TIMSACHDOC Share

Có người nói: “Nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy hoang mang, mất phương hướng chỉ có một, đó là ở độ tuổi nên bôn ba, nên phấn đấu, lại nghĩ quá nhiều và làm quá ít!”

Read more

[New]-Vì sao phải đọc sách? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua!

Vì sao phải đọc sách? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua! – TIMSACHDOC Share
Đọc sách có ích gì? Dưới đây là 3 điểm tổng kết theo quan điểm của cá nhân tôi….. Đọc sách cũng cần phải có sự tích lũy, “có công cày cấy, ắt có ngày thu hoạch”

Read more

[New]-Đọc sách có thể giải quyết 80% những mơ hồ, mất phương hướng

Đọc sách có thể giải quyết 80% những mơ hồ, mất phương hướng – TIMSACHDOC: Share

Khi mơ hồ, đọc sách có thể khiến con người ta tỉnh táo hơn cả.

Read more