[Review sách]-Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế! a1111

Cùng Timsachdoc cảm nhận về bào viết Review sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế! !
Tôi tài giỏi bạn cũng thế được viết dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả…..
Tôi tài giỏi bạn cũng thế được viết dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả, câu chuyện đã truyền cảm hứng, trở thành động lực cho rất nhiều bạn học sinh thay đổi suy nghĩ. Cuốn sách là kinh nghiệm quản lý thời gian và học tập một cách hiệu quả, món quà quý giá dành cho các bạn học sinh.

Read more